Регламент

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС „ЦАРИЦА РОЗА” – КАЗАНЛЪК 2023

 

 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Онлайн конкурсът „Царица Роза 2023” се организира от Община Казанлък
2. Онлайн конкурсът ще протече съгласно настоящия Регламент, който е задължителен за всички участници в него.
3. Настоящият Регламент е съобразен с Политиката ни за поверителност. 

 ЦЕЛ НА КОНКУРСА
1. Целта на онлайн конкурса е да бъде избрана Царица Роза за 2023 година. 
2. Конкурсът се провежда ежегодно.
3. Царица Роза е представително лице на община Казанлък. Заедно с подгласничките участва в знакови събития за общината през годината и представят Казанлък в България и пред света.
4. Избраната през 2023 година Царица Роза има същите представителни функции, права и задължения, като всички досегашни носителки на короната.
5. Онлайн конкурсът е част от Фестивал на розата Казанлък, който е отменен за 2023 година поради същата причина. 

 УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. Участие в онлайн конкурса могат да вземат всички момичета от Казанлък и учещи в казанлъшки училища в абитуриентска възраст;
2. За участие в онлайн конкурса е необходимо да бъде попълнена Декларация за информирано съгласие, публикувана в сайта https://queenrose.eu
3. Участничките задължително трябва да посочат трите си имена, клас, училище, град, телефон и електронен адрес за обратна връзка.
4. Участничките в онлайн конкурса разрешават изключителното право на ползване на техните видеоклипове, както и снимките от Организатора, което включва безвъзмездното многократно публикуване и възпроизвеждане в неограничен брой с цел популяризиране на конкурса. Това право се предоставя безвъзмездно от участниците в онлайн конкурса.
5. Всички предоставени видео материали следва да бъдат съобразени с изискванията, посочени в настоящия Регламент. Организаторите не носят никаква отговорност за изгубени, закъснели, неправилно изпратени или неизпратени видеоклипове.
6. Всеки участник, чийто видео клип не отговаря на изискванията, посочени в настоящия Регламент за участие, се дисквалифицира.
7. Видео клиповете и предоставените снимки, участващи в онлайн конкурса ще бъдат използвани единствено и само за целите на този Конкурс и политиката на Община Казанлък и няма да бъдат предоставяни на трети лица.
8.Конкурсът е с доброволното участие на кандидатките;
 

 МЕХАНИЗЪМ НА КОНКУРСА
1. Видео клипът и снимките се изпращат към създадения за целите на Конкурса сайт https://queenrose.eu . Видеото и снимките стават публични след уверение от администратора, че отговаря на условията за допустимост – съдържание и продължителност.
2. Неразделна част от изпратените видео клипове е Декларацията за информирано съгласие, която може да бъде изтеглена от създадения за целта сайт https://queenrose.eu. Клипове, които не са придружени от Декларация няма да бъдат публикувани.
3. Гласуването се осъществява единствено чрез регистриран e-mail:
 влезте в сайта https://queenrose.eu ;
 Кликнете на „ПРЕТЕНДЕНТКИ”;
 Изберете Вашата претендентка;
 Кликнете на появилата се икона „сърце”;
 Изпишете Вашия e-mail;
 Потвърдете във Вашия e-mail гласуването;
4.Всеки може да гласува един път от един e-mail.
5.Гласуването се прекратява на 1 юни, в 10.00 часа, в присъствието на назначеното със Заповед на кмета жури, за което се съставя протокол, удостоверяващ резултатите от гласуването на сайта.
6. Броят на гласовете се пресмята към определената за крайна дата и час на Конкурса, обявени предварително. Гласовете, постъпили след тази дата и час, няма да бъдат
зачитани.
6. Използването на скриптове за изкуствено повишаване на гласовете, купуване на гласове или манипулирането на броя им по какъвто и да било начин, води до дисквалифициране на участник и репортване, съобразно стандартите на Интернет.
7. Организаторът има право да изключва участници по своя преценка.

 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДЕО КЛИПОВЕТЕ
1.Създаване на видео визитка от участничките, подготвена от самата нея, представяща личността й, възгледите, социалната ангажираност, снимана на любимо място в град
Казанлък. Видеото да е с продължителност до 2 минути. Файлът се изпраща след регистрация на участничката в сайта https://queenroze.eu, както следва:
 Влиза се в сайта https://queenroze.eu;
 Избира се линк „РЕГИСТРАЦИЯ“;
 Попълва се формата за регистрация;
 Прикачват се видео клиповете и снимките;
2. Всяка от участничките предоставя 5 броя подбрани лично от нея снимки, направени през последната година. Две от снимките трябва да представят кандидатката в цял ръст, една снимка да е портретна – в близък план на лицето, останалите две снимки – по преценка на участничката.
3. Участничките подготвят и изпращат още един видео клип, представящ таланта й, любимо занимание и как вижда своето място в България.
4. Допълнителни изисквания:
 Видеоклипът трябва да е с добро качество, за да Ви представи в най- добрата светлина;
 Съдържанието на видеоклиповете трябва да отговаря на общоприетите морални норми;
 Видеоклиповете и снимките не трябва да рекламират продукт или услуга по какъвто и да е било начин, да съдържа обидни послания от всякакво естество, да отправя политически послания;
7. Критерии по отношение на съдържанието на видео клиповете:
✓ Оригиналност и творчески подход към представянето;
✓ Логическа последователност и представяне;
✓ Видео клиповете може да бъдат и като послания в полза за обществото – принос за опазване на околната среда, по-добро образование, здравеопазване…;

 ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
1. Със Заповед на Кмета на Община Казанлък се назначава жури, което ще има право да дисквалифицира видеоклипове в случаите когато:
✓ Налице е манипулация на броя на лайковете – използване на способи за увеличаване на броя на харесванията чрез различни скриптове, ботове, купуване на
лайкове, неправомерно споделяне, харесвания от празни профили и др.;
✓ Видеоклипът не отговаря на изискванията, описани по–горе. Отказът следва да бъде комуникиран към съответния участник;
2. Кандидатката с най-много регистрирани гласове получава най-високата оценка;
3. Окончателните резултати ще бъдат обявени на сайта на https://queenrose.eu, на официалния сайт на Община Казанлък и на Facebook страницата на Община Казанлък;
4. Община Казанлък ще се свърже с Царица Роза и нейните подгласнички в срок до 4 юни 2022 г.

 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Участниците се съгласяват и приемат предвиденото в настоящия Регламент.
2. Организаторът има право да променя Регламента по време на онлайн конкурса, като това бива обявено на сайта на Конкурса.
3. Организаторът има право да дисквалифицира видеоклипове в случаите когато:
✓ Липсва попълнена Декларация за информирано съгласие;
 В случаи на злоупотреби, съгласно Общите условия на конкурса
✓ Други случаи по преценка на Организатора, описани и обосновани към съответния
участник;
4. Предоставените и събрани лични данни в хода на Конкурса ще се съхраняват и обработват, съгласно действащото законодателство и няма да бъдат предоставени на трети страни.    

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Нямате артикули в количката.